محصولات
درباره ما

شرکت بیوتکنولوژی زوهای بیوری در سال 2012 تاسیس شد. از زمان تأسیس بر روی مواد خام اصلی برای معرف های IVD تمرکز کرده است. اکنون ما بیش از 200 کارمند داریم و نیمی از آنها به تحقیق و توسعه محصول اختصاص یافته اند. ما کارگاه GMP خود را برای توسعه و تولید آنزیم های درجه GMP و مخلوط های اصلی داریم. برای اطمینان از ثبات عملکرد محصول پس از حمل و نقل بین المللی، ما تقریباً برای تمام محصولات خود لیوفیلیزاسیون را انجام می دهیم.

جزئیات